Có cần làm thủ tục chuyển đổi bằng lái nếu bỏ giấy phép lái xe hạng B2?

Dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an đề xuất đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu ở kỳ họp thứ 6 hồi cuối năm 2023 và dự kiến được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 tới đây.

Một điểm mới trong dự thảo luật này là quy định về phân hạng giấy phép lái xe (GPLX). Trong đó, GPLX hạng B1 và B2 hiện tại được gộp chung là hạng B.

Có cần làm thủ tục chuyển đổi bằng lái nếu bỏ giấy phép lái xe hạng B2? - 1

Nếu Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thông qua, thì sẽ không còn GPLX hạng B2 như hiện tại (Ảnh minh họa: Trần Thanh).

Theo Điều 56 trong dự thảo luật, GPLX sẽ bao gồm các hạng: A1; A; B1; B; C1; C; D1; D2; D; BE; C1E; CE; D1E; D2E và DE.

Trong đó, hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11kW; hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

Hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

Hạng B cấp cho người lái ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500kg; các loại ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B có kéo theo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc đến 750kg.

Bộ Công an cho biết, việc cấp GPLX theo hạng mới như trên sẽ được thực hiện đối với người cấp lần đầu và cho những GPLX thuộc các trường hợp cấp đổi, cấp lại.

Điều khoản chuyển tiếp sẽ quy định GPLX cấp trước khi luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng theo thời hạn và giá trị ghi trên GPLX.