Ủy quyền cho chủ đầu tư quyết định xây dựng công trình thiết yếu cao tốc

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các ban quản lý dự án (QLDA): 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Mỹ Thuận và đường Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho các chủ đầu tư chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Ủy quyền cho chủ đầu tư quyết định xây dựng công trình thiết yếu cao tốc

Việc uỷ quyền cho các chủ đầu tư chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường cao tốc Bắc - Nam nhằm tối ưu thời gian quy trình, thủ tục thực hiện - Ảnh minh hoạ.


Theo đó, để phù hợp với thiết kế đường cao tốc đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, khai thác và thuận lợi cho công tác bảo trì, Bộ GTVT ủy quyền cho các ban QLDA xem xét, chấp thuận việc xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án.

“Các ban QLDA phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, cơ quan quản lý, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu rà soát phương án thiết kế đảm bảo việc xây dựng công trình thiết yếu tuân thủ quy định hiện hành, phù hợp với thực tế, không ảnh hưởng đến tuyến đường cao tốc giai đoạn hoàn thành theo quy hoạch, không gây ảnh hưởng đến an toàn công trình, ATGT, công tác bảo trì kết cấu và công năng công trình”, Bộ GTVT chỉ đạo.

Trao đổi với PV, đại diện một ban QLDA cho biết, trước đây, việc chấp thuận công trình thiết yếu (đường điện, đường nước, cáp quang…) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ GTVT xem xét, quyết định.

“Tuy nhiên, việc uỷ quyền cho các chủ đầu tư sẽ có lợi thế do các chủ đầu tư theo sát dự án, hiểu rõ được các đặc điểm, đặc thù của khu vực dự án, quá trình kết nối với các đơn vị liên quan đến công trình thiết yếu xin cấp phép để làm rõ các vấn đề trong quá trình đánh giá sẽ được nhanh chóng hơn, thuận lợi hơn.

Ở vai trò được uỷ quyền, trước khi có văn bản chấp thuận, các chủ đầu tư/ban QLDA cũng sẽ thực hiện quy trình xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn (Vụ Kết cấu hạ tầng - Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam theo quy định) để có cơ sở quyết định phù hợp nhất”, vị này chia sẻ.

Trước đó, để rút ngắn trình tự, thủ tục, tăng cường, nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư, Ban QLDA trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án, công trình giao thông, Bộ trưởng Bộ GTVT đã có quyết định phân cấp, ủy quyền trong thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công do Bộ GTVT.

Trong đó, các chủ đầu tư đã được ủy quyền chấp thuận phương án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật.