Cảnh báo tiến độ thi công 3 dự án cao tốc

Nhà thầu thiếu quyết liệt, hạng mục chính trượt tiến độ

Thông tin về tình hình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) cho biết, tính đến ngày 9/5, ba dự án thành phần vẫn chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

cảnh báo tiến độ thi công 3 dự án cao tốc

Tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn QL45 - Nghi Sơn vẫn chưa đáp ứng kế hoạch (Ảnh chụp dự án đầu năm 2023)

Cụ thể, dự án đoạn QL45 - Nghi Sơn chậm gần 7,4% so với kế hoạch, sản lượng thi công mới đạt hơn 69% giá trị hợp đồng.


Trong đó, gói thầu số XL1 đạt hơn 74%, chậm hơn 8%; Gói thầu số XL2 đạt hơn 73%, chậm hơn 1,6%; Gói thầu số XL3 đạt hơn 60%, chậm gần 13% giá trị hợp đồng.


Theo kế hoạch, dự án thành phần QL45 - Nghi Sơn hoàn thành trong tháng 8/2023.

Hai dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP, gồm: Diễn Châu - Bãi Vọt hoàn thành vào tháng 5/2023; Cam Lâm - Vĩnh Hảo hoàn thành trong tháng 3/2024.


“Nguyên nhân khiến dự án “trượt” tiến độ do một số nhà thầu chưa huy động kịp thời nguồn lực tài chính, chưa duy trì được tiến độ thi công liên tục để bù tiến độ đã bị chậm”, Cục Quản lý đầu tư xây dựng thông tin.

Diễn Châu - Bãi Vọt là dự án thành phần thứ hai nằm trong nhóm chậm tiến độ.

Theo báo cáo, dù đã trải qua 23/36 tháng thi công (đạt khoảng 64% thời gian theo hợp đồng ký kết) nhưng đến ngày 9/5, sản lượng thi công dự án mới đạt hơn 35,7%, chậm 1,8% so với tiến độ điều chỉnh lần 3, tương đương chậm 13,39% so với tiến độ điều chỉnh lần 2.

Công địa dù rất nhiều nhưng có rất ít máy móc, thiết bị thi công. Trong đó, gói thầu XL4 là gói thầu chậm nhất.

Các hạng mục quyết định đến tiến độ dự án tiếp tục chậm như: Xử lý đất yếu chậm khoảng 5 tháng, hầm Thần Vũ chậm khoảng 1,5 tháng, cầu Hưng Đức chậm khoảng 2 tháng; đường công vụ dọc tuyến chậm 0,6km, ảnh hưởng lớn đến công tác triển khai và vận chuyển dọc tuyến.

Tại dự án này, Bộ GTVT thường xuyên kiểm tra hiện trường và có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo nhưng các tồn tại vẫn chưa được doanh nghiệp dự án giải quyết triệt để.

Từ đầu năm đến nay, các nhà thầu không quyết liệt huy động bổ sung thiết bị, nhân lực, tăng mũi thi công để bù tiến độ đã chậm trễ, còn thiếu 5 mũi thi công theo yêu cầu của tiến độ điều chỉnh; Nguồn vốn chưa được các nhà thầu bố trí kịp thời, dẫn đến không chủ động các nguồn vật liệu (đặc biệt là đất đắp).

Công tác nghiệm thu, thanh toán cũng chậm do nhà thầu, doanh nghiệp dự án chưa tập trung nhân lực, chưa quyết liệt chỉ đạo để thực hiện (giá trị dở dang lớn khoảng 600 tỷ đồng).

Cùng là dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo cũng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu khi sản lượng thi công mới đạt gần 53%, chậm 3,2% so với kế hoạch.

Nghiêm trọng nhất là đoạn Km54 - Km 92+260 được chia thành 5 gói thầu xây lắp, tính đến nay các gói đều chậm từ 7 - 10%.

“Hạng mục đào đá nền đường còn khoảng 900.000 m3 trong khi thiết bị thi công thường xuyên hư hỏng, khối lượng thi công trung bình chỉ đạt khoảng 5.000m3/ngày.

Với thời gian dự kiến hoàn thành vào khoảng đầu tháng 8/2023, dự án sẽ khó đáp ứng tiến độ hoàn thành”, Cục Quản lý đầu tư xây dựng nhận định.

cảnh báo tiến độ thi công 3 dự án cao tốc

Bộ GTVT đề nghị chủ đầu tư/doanh nghiệp dự án xử lý nghiêm các nhà thầu yếu làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam (Ảnh minh họa)

Kiên quyết xử lý nhà thầu chậm

Xác định khối lượng công việc của dự án QL45 - Nghi Sơn còn rất lớn (xấp xỉ 31% giá trị hợp đồng) chủ yếu là các lớp móng, mặt đường và hệ thống ATGT, trong khi thời gian thực hiện hợp đồng chỉ còn khoảng 4 tháng, Cục Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, huy động đủ nguồn lực tài chính cho công trường.

Chủ đầu tư phải kiểm soát tiến độ hàng tuần, kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm tiến độ theo quy định hợp đồng; Chỉ đạo đơn vị thi công gói thầu XL01, XL03 đẩy nhanh tiến độ thi công nền đường, móng, mặt đường”, cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ GTVT yêu cầu.

Đối với dự án đoạn, doanh nghiệp dự án được giao nhiệm vụ tăng cường năng lực chỉ đạo điều hành, yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực, bổ sung các mũi thi công, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để triển khai thi công “3 ca, 4 kíp” liên tục.

Đồng thời, có giải pháp khả thi, hiệu quả đối với các hạng mục quan trọng như: Xử lý nền đất yếu, thi công hầm Thần Vũ, cầu Hưng Đức, cầu Xuân Dương 2 và một số hạng mục cầu vượt trên tuyến chưa thi công.

Về dự án thành phần Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Cục Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án chỉ đạo nhà thầu có giải pháp bổ sung, thay thế nhà thầu, điều chuyển khối lượng đối với các nhà thầu thi công trên đoạn tuyến Km54 - Km 92+260 chậm tiến độ nhưng không có chuyển biến hoặc chuyển biến chậm.