Sẽ không được chuyển nhượng biển số định danh?

Việc cấp biển số theo mã định danh cá nhân được thực hiện theo nội dung Dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Thay đổi cách quản lý

Hiểu một cách đơn giản, nguyên tắc quản lý về đăng ký xe là biển số đi theo người, thay vì đi theo phương tiện như trước đây. 

Xe cơ giới có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sẽ được đăng ký, cấp một bộ biển số xe theo quy định tại Dự thảo Thông tư.

Sẽ không được chuyển nhượng biển số định danh? - 1

Theo Dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, biển số sẽ được quản lý theo mã định danh của người sở hữu phương tiện (Ảnh: Uy Nguyễn).

Chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó.

Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh):

+ Đối với chủ xe là người Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân;

+ Đối với người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài;

+ Đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số xe đó được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình.

Số biển số định danh này được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số (giấy chứng nhận thu hồi). Quá thời hạn này, nếu chủ xe không đăng ký, cơ quan đăng ký xe sẽ thu hồi và đưa vào kho số để thực hiện đăng ký xe theo quy định.

Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác (di chuyển nguyên chủ) thì được giữ lại biển số xe đó (không phải đổi biển số xe).

Không được chuyển nhượng biển số định danh?

Câu trả lời là: Đúng, trừ trường hợp chuyển nhượng xe ô tô kèm theo biển số trúng đấu giá.

Cụ thể, theo khoản 4 Điều 6 của Dự thảo Thông tư, khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho người nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Riêng trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe ô tô trúng đấu giá thì chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký xe giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi hoặc giao giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho bên mua xe; nếu vi phạm sẽ bị xử phạt.

Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.