Cảnh sát giao thông được bắn tốc độ ở đoạn đường nào?

Căn cứ vào Điều 12 Luật giao thông đường bộ 2008 về Tốc độ xe và khoảng cách giữa các xe thì việc đo tốc độ xe được thực hiện trên các tuyến đường quốc lộ nơi có biển báo tốc độ xe, các tuyến đường của địa phương cấp tỉnh quản lý có đặt biển báo tốc độ xe:


1. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy trên đường và phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình; ở nơi có biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn số ghi trên biển báo.


Việc cảnh sát giao thông bắn tốc độ trên một số đoạn đường diễn ra khá phổ biến

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ xe và việc đặt biển báo tốc độ; tổ chức thực hiện đặt biển báo tốc độ trên các tuyến quốc lộ.


3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc đặt biển báo tốc độ trên các tuyến đường do địa phương quản lý.


Như vậy, không phải tất cả các đoạn đường, cảnh sát giao thông đều được quyền đo tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông trên mà việc này chỉ được phép trên các tuyến đường có biển báo tốc độ.