Cân nhắc chuyện đăng kiểm tàu Thái Bình Dương đang xảy ra tranh chấp

Cục Đăng kiểm VN vừa có văn bản gửi Bộ GTVT xin ý kiến đăng kiểm tàu Thái Bình Dương của Công ty cổ phần Nạo vét và xây dựng đường thủy.

Trước đó, cơ quan này nhận được đề nghị của Công ty cổ phần Nạo vét và xây dựng đường thủy về thực hiện đăng kiểm trung gian trên đà đối với tàu Thái Bình Dương.

Sẽ không có gì đáng nói nếu không có chuyện Cục Đăng kiểm VN cũng nhận được đề nghị Tổng công ty Xây dựng đường thủy CTCP về không cấp đăng kiểm cho tàu Thái Bình Dương với lý do máy chính của tàu đã thay đổi không đảm bảo kỹ thuật cũng như không công nhận đối với pháp nhân của Công ty cổ phần Nạo vét và xây dựng đường thủy.

Thực hiện văn bản số 660/TTr-P4 ngày 24/6/2022 của Thanh tra Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm VN đã làm việc với đại diện của Tổng công ty Xây dựng đường thủy CTCP và Công ty cổ phần Nạo vét và xây dựng đường thủy.

Tại buổi làm việc, Cục Đăng kiểm VN đã nêu rõ: Đối với các ý kiến tranh chấp nội bộ giữa Tổng công ty Xây dựng đường thủy CTCP và Công ty cổ phần Nạo vét và xây dựng đường thủy, Cục không có thẩm quyền giải quyết và đề nghị Tổng công ty Xây dựng đường thủy CTCP liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết hoặc khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đối với ý kiến về công tác đăng kiểm tàu Thái Bình Dương, Cục Đăng kiểm VN sẽ thực hiện trình tự, thủ tục kiểm định nếu chủ tàu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, có tài liệu hợp pháp thể hiện chủ sở hữu đối với tàu biển, có tài liệu hợp pháp xác định được người đại diện theo pháp luật của chủ tàu tại thời điểm gửi hồ sơ đề nghị đăng kiểm tàu.

Đến ngày 12/7/2022, Công ty cổ phần nạo vét và xây dựng đường thủy có văn bản số 65 CV/2022/TC gửi Cục Đăng kiểm VN với nội dung: Máy cũ do ban giám đốc trước thay thế không đúng quy định đã được công ty tháo dỡ và đề nghị thực hiện thay máy mới có đầy đủ hồ sơ hợp lệ và đang chờ Cục Đăng kiểm VN thẩm định thiết kế hoán cải thay máy theo quy định.

Công ty cũng đã xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển với tên tiếng Anh đúng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty; Công ty cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định, tài liệu hợp pháp chứng minh đại diện chủ tàu theo pháp luật. Theo đó Công ty đề nghị Cục Đăng kiểm VN, Chi cục đăng kiểm số 10 thực hiện đăng kiểm cho tàu theo quy định.

Để thực hiện công tác đăng kiểm cho tàu Thái Bình Dương đảm bảo đúng quy định pháp luật, tránh phát sinh khiếu nại kéo dài, Cục Đăng kiểm VN và các chi cục đăng kiểm sẽ phải thực hiện việc đăng kiểm tàu biển theo đúng các quy định của pháp luật và các quy chuẩn kỹ thuật liên quan khi chủ tàu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, có tài liệu hợp pháp thể hiện chủ sở hữu đối với tàu biển, có tài liệu hợp pháp xác định được người đại diện theo pháp luật của chủ tàu tại thời điểm gửi hồ sơ đề nghị đăng kiểm tàu.

"Cục Đăng kiểm VN và các chi cục đăng kiểm chỉ thực hiện việc đăng kiểm kỹ thuật cho phương tiện, không thực hiện đăng kiểm để phục vụ các mục đích khác như: giải quyết tranh chấp liên quan đến tai nạn; yêu cầu bồi thường thiệt hại; tranh chấp hợp đồng bảo hiểm giữa chủ tàu với các tổ chức bảo hiểm; tranh chấp vốn góp giữa chủ tàu và các cá nhân, tổ chức khác.

Việc đăng kiểm tàu biển bao gồm kiểm định, phân cấp, đánh giá và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật về hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi đóng mới, nhập khẩu, hoán cải, sửa chữa phục hồi và trong quá trình hoạt động nhằm đảm bảo tình trạng kỹ thuật theo quy định của pháp luật, không có giá trị xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền sở hữu đối với tàu biển", Cục Đăng kiểm VN nêu rõ.

Tuy nhiên, do Tổng công ty Xây dựng đường thủy CTCP và Công ty cổ phần Nạo vét và xây dựng đường thủy đang có sự tranh chấp về vấn đề nội bộ. Theo Tổng công ty Xây dựng đường thủy CTCP, việc đại tu sửa chữa tàu Thái Bình Dương, thay máy chính và hộp số bên phải với một lượng tài chính rất lớn mà các cổ đông lớn đặc biệt là cổ đông vốn nhà nước (chiếm 36,62%) không được báo cáo, thẩm định phê duyệt.

Do đó, Cục Đăng kiểm VN gửi văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT về việc đăng kiểm đối với tàu Thái Bình Dương theo đề nghị của Công ty cổ phần Nạo vét và xây dựng đường thủy.