Tình huống thứ tự qua ngã ba khiến 60% độc giả trả lời sai

Câu hỏi: Tại ngã ba, thứ tự đi như thế nào?

Trả lời: Xe tải, xe khách, xe con. (theo bộ 600 câu sát hạch lý thuyết lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam)

Có 41% độc giả trả lời đúng, tức đa số trả lời sai.

Có 42% độc giả trả lời đúng ở câu hỏi sa hình này.

Có 41% độc giả trả lời đúng ở câu hỏi sa hình này.

Tại ngã ba, hai đường gắn biển "giao nhau đồng cấp", có nghĩa không đường nào được ưu tiên. Trong hình, không có xe nào là xe ưu tiên, chưa có xe nào vào giao lộ. Vì vậy, các xe sẽ đi qua ngã tư theo quy tắc nhường đường tại nơi giao nhau cho xe đi tới từ bên phải.

Trong trường hợp này, xe khách phải nhường cho xe tải vì xe tải đi tới từ bên phải xe khách. Xe tải không cần nhường xe nào vì bên phải không có xe. Khi xe con muốn rẽ trái thì xe khách là xe đi tới từ bên phải của xe con. Vì vậy, xe con phải nhường cho xe khách.

Do đó, thứ tự qua ngã tư là xe tải - xe khách - xe con.

Nghị định 100/2019 quy định, phạt tiền 400.000-600.000 đồng đối với người điều khiển xe không tuân thủ các quy định về nhường đường. Nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2-4 tháng.

>> Xem thêm các tình huống sa hình

Nguyên Vũ