Thời hạn nộp phạt vi phạm giao thông để không bị phạt

Thời hạn nộp phạt vi phạm giao thông để không bị phạt


Theo Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt.Như vậy, thời hạn nộp phạt vi phạm giao thông để không bị phạt là 10 ngày.


Hiện nay, ngoài nộp phạt qua Kho bạc Nhà nước, người vi phạm có thể nộp phạt bằng nhiều hình thức khác, như:


- Nộp vi phạm giao thông trực tuyến bằng cách truy cập cổng Dịch vụ công quốc gia dichvucong.gov.vn;


- Nộp phạt tại chỗ cho Cảnh sát giao thông:


+ Áp dụng đối với trường hợp người vi phạm giao thông bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức (theo khoản 1 Điều 56 và khoản 1 Điều 57 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012);


+ Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt.


- Nộp phạt tại ngân hàng thương mại: Người vi phạm có thể nộp phạt cho một số ngân hàng thương mại được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt (Tên các Ngân hàng này được viết trong biên bản xử phạt, như: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, MB…)


- Nộp phạt tại bưu điện: Từ năm 2016, Chính phủ đã cho phép thực hiện dịch vụ thu, nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính và chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên phạm vi toàn quốc qua hệ thống bưu điện.


Thời hạn nộp phạt vi phạm giao thông để không bị phạt (Ảnh minh họa)

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông bị phạt thế nào?


Hiện nay, nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, tổ chức, cá nhân không nộp phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.


Đồng thời, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.


Tiền nộp phạt = Tiền phạt chưa nộp + (Tiền phạt chưa nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp)


Theo hướng dẫn tại Thông tư 153/2013/TT-BTC thì số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt, thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt.


Nếu người vi phạm không chịu nộp phạt, cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế sau (Nghị định 166/2013/NĐ-CP):


- Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập;


- Khấu trừ tiền từ tài khoản tại Ngân hàng;


- Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;


- Thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản…