Ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm có phải nộp phí đường bộ ngay không?

Ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm có phải nộp phí đường bộ ngay không? - 1

Chủ xe phải đến đơn vị đăng kiểm để nộp phí đường bộ (Ảnh minh họa: Nhật Minh).


Theo Thông tư 8/2023/TT-BGTVT, từ ngày 3/6, ô tô dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải được tự động xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định thêm 6 tháng mà không cần phải đến các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Tuy nhiên, chu kỳ nộp phí bảo trì đường bộ thường trùng với chu kỳ đăng kiểm, nên khi ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm, nhiều chủ xe lo lắng việc tham gia giao thông bằng xe quá hạn nộp phí đường bộ sẽ bị xử phạt.

Thực tế là nếu chưa đóng phí bảo trì đường bộ, chủ phương tiện có thể đóng phí trong lần đăng kiểm sau. Việc này hoàn toàn không vi phạm quy định pháp luật.

Việc nộp phí bảo trì đường bộ đối với ô tô của các tổ chức, cá nhân đăng ký tại Việt Nam được thực hiện theo Thông tư 70/2021.

Theo đó, trong trường hợp chủ xe chưa nộp phí sử dụng đường bộ của các chu kỳ đăng kiểm trước theo thời hạn quy định thì ngoài số phí phải nộp cho chu kỳ tiếp theo, chủ phương tiện còn phải nộp số phí chưa nộp của chu kỳ trước.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, cũng quy định rằng trong trường hợp hết hạn phí bảo trì đường bộ, chủ xe không bị phạt; đơn vị đăng kiểm sẽ truy thu số phí bảo trì đường bộ vào kỳ đăng kiểm sau.

Về việc lấy giấy xác nhận tự động gia hạn chu kỳ kiểm định ô tô gia đình, chủ xe có thể tra cứu trên trang web Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ: http://www.vr.org.vn/, vào mục "Tra cứu gia hạn kiểm định", hoặc vào thẳng đường link: https://giahanxcg.vr.org.vn, sau đó in giấy xác nhận gia hạn ra để sử dụng khi tham gia giao thông.