Huỷ lịch hẹn nếu khách không nhập số giấy chứng nhận đăng kiểm từ hôm nay

Đội ngũ quản trị app TTDK của Cục Đăng kiểm VN cho biết từ hôm nay (ngày 17/5), nếu khách hàng không cập nhật số seri GCN đúng theo biển số xe sẽ có khả năng bị hủy lịch hẹn đăng kiểm.

huỷ lịch hẹn nếu khách không nhập số giấy chứng nhận đăng kiểm từ hôm nay

Từ hôm nay, khách hàng đã/đang đặt lịch đăng kiểm trực tuyến trên app TTDK nếu không cập nhật số seri GCN sẽ bị huỷ lịch hẹn

Việc này nhằm hạn chế số lượng đặt lịch ảo đang diễn ra trên hệ thống đặt lịch đăng kiểm trực tuyến, gây ảnh hưởng đến các chủ xe cần đưa xe đi đăng kiểm thật.

Trước đó, đội ngũ quản trị app TTDK đã có thông báo tới người dùng về việc cập nhật số Giấy chứng nhận kiểm định (GCN) cho các phương tiện mà chủ tài khoản đã đăng ký trên app.

Theo đó, để cập nhật số seri giấy chứng nhận (GCN) đăng kiểm, chủ xe truy cập vào App/Web TTDK, tại mục “Danh sách phương tiện” chọn “Chỉnh sửa phương tiện”. Số serie GCN bắt buộc cần nhập và phải đúng theo biển số xe đăng ký. Theo Cục Đăng kiểm, đây là việc cần thiết giúp khách hàng đảm bảo được thông tin phương tiện, phòng tránh việc bị hủy lịch và đặt lịch ảo sau này.

huỷ lịch hẹn nếu khách không nhập số giấy chứng nhận đăng kiểm từ hôm nay

Tại mục “Danh sách phương tiện” chọn “Chỉnh sửa phương tiện” để cập nhật số seri (tem) GCN

Ngoài ra, App TTDK cũng cảnh báo tới người dùng việc đặt lịch qua môi giới sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới chính người dùng cũng như làm ảnh hưởng tới hoạt động đăng kiểm tại các trung tâm. Hệ thống đã phát hiện ra các lịch hẹn ảo được đặt qua “cò", môi giới, để xử lý nghiêm tình trạng này hệ thống sẽ hủy lịch hẹn ngay lập tức khi phát hiện việc mua "lốt", đăng kiểm hộ thông qua môi giới.

Đối với người dùng đã có lịch hẹn đăng kiểm, nếu muốn đặt lịch ở trạm khác hoặc được kiểm định ở một trạm khác, app TTDK khuyến cáo cần phải hủy lịch hẹn trước đó để nhường chỗ trống cho người khác. Ngoài ra cũng đề nghị chủ phương tiện đã đặt lịch trên app và đăng kiểm thành công hãy xác nhận tại chức năng "xác nhận" trên app để thông báo cho hệ thống được biết, dành chỗ trống cho chủ xe khác đặt lịch hẹn.