Cảnh báo đặt lịch kiểm định ảo, cấu kết "làm luật" đăng kiểm nhanh

Cục Đăng kiểm VN cho biết, hiện nay, các trung tâm đăng kiểm đã triển khai sử dụng app TTDK trên khắp cả nước để nhận lịch hẹn đăng kiểm của người dân và các chủ xe cũng đã và đang quen dần với việc đặt lịch kiểm định trực tuyến.

cảnh báo đặt lịch kiểm định ảo, cấu kết "làm luật" đăng kiểm nhanh

Cục Đăng kiểm VN khuyến cáo, khách hàng đặt lịch hẹn qua app TTDK bắt buộc nhập đúng số tem Giấy chứng nhận và ngày hết hạn đăng kiểm theo đúng biển số đăng ký để được đặt lịch thành công, tránh tình trạng đặt lịch ảo

Tuy nhiên, vẫn tồn tại tình trạng “cò mồi” lợi dụng việc quá tải trong kiểm định xe cơ giới, tâm lý muốn đăng kiểm xe nhanh của các chủ xe, đã cấu kết để “làm luật” đăng kiểm nhanh nhằm trục lợi, gây ra tình trạng đặt lịch ảo, chiếm chỗ của những xe đang hết hạn đang kiểm.

Để phòng tránh việc đặt lịch ảo, đội ngũ quản trị app TTDK sẽ rà soát, đối chiếu dữ liệu của người sử dụng cung cấp và dữ liệu trong hệ thống đăng kiểm. Khi chủ xe đăng ký phương tiện hay đặt lịch đăng kiểm, cần bắt buộc nhập đúng số tem Giấy chứng nhận và ngày hết hạn đăng kiểm theo đúng biển kiểm số đăng ký.

Việc này sẽ dẫn đến các lịch hẹn có thể bị từ chối do nghi ngờ lịch đặt là của bên môi giới nếu các chủ xe không nhập đầy đủ, đúng số tem Giấy chứng nhận và ngày hết hạn đăng kiểm được in trên Giấy chứng nhận đăng kiểm của phương tiện.

Đối với các phương tiện đã hết hạn và sắp hết hạn kiểm định, hệ thống sẽ tự động ưu tiên xếp lịch tại các đơn vị đăng kiểm. Còn với các phương tiện ngày hết hạn còn xa (hơn 10 ngày), Cục Đăng kiểm VN khuyến khích lựa chọn lịch kiểm định gần với ngày hết hạn.

Ngoài ra, trong quá trình sử dụng App/Web TTDK, chủ xe cũng có thể tham khảo cách nhập các thông tin trên giấy chứng nhận thông qua chức năng “hướng dẫn” trên app/web.