Ý nghĩa biển cảnh báo đường nguy hiểm

Câu hỏi: Biển báo này có ý nghĩa gì?

Trả lời: Biển báo này được đặt để báo trước nơi có kết cấu mặt đường rời rạc, khi phương tiện đi qua, làm cho các viên đá, sỏi bắn lên gây nguy hiểm và mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. (theo bộ 600 câu sát hạch lý thuyết lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam)

Có  độc giả trả lời đúng.

Có 83% độc giả trả lời đúng.

Khi thấy biển báo này người tham gia giao thông nên cảnh giác vì phía trước sẽ là đoạn đường có kết cấu đường nhiều sỏi đá có sẽ gây nguy hiểm.

Nguyên Vũ