Không có bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc bị phạt bao nhiêu?

Một trong những giấy tờ bắt buộc người lái xe phải đem theo khi tham gia giao thông là bảo hiểm bắt buộc. Nếu không đem đầy đủ, lái xe sẽ bị xử phạt.


Chủ xe cơ giới cần tham gia bảo hiểm bắt buộc


Theo Khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008, người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:


- Đăng ký xe.


- Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới.


- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.


- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.


Đồng thời, Nghị định 103/2008/NĐ-CP cũng quy định rõ về việc chủ xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định tại Nghị định này. Như vậy, trong hợp người lái xe khi điều khiển phương tiện không có bảo hiểm bắt buộc sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.